Tegeltak

Att använda tegel för våra tak är en verklig klassiker, och något som vi gjort här i Sverige i många hundra år. Ursprungligen var det dock något som främst var förbehållet kyrkor, kloster och adelsmän. Det är faktiskt först under 1900-talet som det blir något som förekommer på närapå alla hus. Numera är taktegel inte lika allenarådande som det en gång var, men har fortfarande en viss popularitet, som kanske till och med är i stigande. Det kan tyckas som andra material har fördelar tegel inte har, och att det enbart är nostalgi som står bakom. Men så är det inte. Tegel har en teoretisk livslängd på hundratals år, och är dessutom ett rent naturmaterial. Ekologiskt och miljömedvetet värre.

Att lägga ett tegeltak tar viss tid, och ska kanske helst utföras av en riktig takläggare. Att bara ta bort de gamla tegelpannorna (om huset har sådana) är ett drygt jobb. Men om vi förutsätter att allt det är klart; undertaket ligger där och ströläkt och bärläkt är perfekt så återstå själva läggandet av tegelpannorna. Detta är egentligen inte så svårt, men är ganska tungt och tidskrävande, med stora krav på exakthet. Till att börja med lägger du ut den övre och nedre raden av tegelpannor, för att enklare kunna få exakta rader som passar i hop. Sedan lägger du i lodräta rader, arbetandes från höger till vänster på taket. Se till att pannorna hakar i varandra ordentligt. Ett visst antal av pannorna ska också spikas fast; hur många beror lite på takets lutning och en del andra faktorer.

Välkommen

Varmt välkommen till Lägga Tak (.n.NU). Här har vi samlat all information du behöver för att kunna fatta ett underrättat och välinformerat beslut - både när det gäller val av taktyp och material, liksom val av leverantör och montör. Att lägga nytt tak är en av de största investeringar du kan göra för ditt hus - med vår hjälp och informationen du finner här på sidan kan du se till att det blir en bra investering för både plånbok och familj.

Nyhetsbrev

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)